Prelivna rešetka razbremenilnika Prealpi PPR (kulisna stena)

Prelivna rešetka razbremenilnika Prealpi PPR (kulisna stena)

Nahajate se tukaj

Prelivna rešetka, imenovana tudi kulisna stena, se vgrajuje v razbremenilnike kanalizacijskih sistemov z namenom zadrževanja plavljenih odpadkov in istočasnega zagotavljanja pretočnosti sistema. Na ta način preprečimo odvod plavja preko razbremenilnika v naravne vodotoke med nalivi.
 
Kulisna stena je izdelana tako, da ne glede na hitrost navzgornjega toka, le tega umiri in prepreči posesanje plavja na odtočno stran. Plavje oziroma plavajoče snovi tako vedno ostanejo na utočni strani. Pravilno izbrani naklonski kot lamele rešetke pa omogoča samočiščenje in s tem enostavnejše odstranjevanje nabranega plavja.
 
Prelivne rešetke   - kulisne stene PREALPI PPR so izdelane po standardu iz nerjaveče pločevine AISI 304 (W.Nr.1.43011), običajno segmentno, širine 1250mm z razmakom lamel 300mm oz. med 250 in 300 mm (glede na zahtevo). Višina preliva je določena na podlagi projektantskih kriterijev. Standardni naklon lamele je 45°. Glede na posebne zahteve se kot lamel lahko izbira po diagramu pretočnih krivulj: Q(H). Vsi podatki o pretokih in karakteristikah prelivnih rešetk so na voljo v priponi tega prospekta (PRELIVNA REŠETKA PREALPI PPR).
 
Za pripravo ponudbe v primeru, da se povprašuje po standardnih rešetkah z naklonom 45°, širine 390 mm, potrebujemo naslednje podatke:

  • Višinska razlika preliva - h
  • Širina razbremenilnika (dolžina prelivne rešetke)
  • Število lamel – n ali delitev –d
  • Višina podpore ( višina stranske stranice – standardna 1,5m)= h1
  • Širina stene – š

Rešitve